Aida tourist agency

  • Turistički obrt "Aida"
  • Paška 14 / 52440 Poreč / Hrvatska
  • ID code: HR - AB - 52-180 111 02 047
  • OIB: 13797752672